nextgen-gallery-options-01

เมนู Options ของ NextGEN Gallery ใช้สำหรับกำหนดค่าการทำงานต่างๆ เช่น กำหนดลายน้ำ , กำหนดโฟลเดอร์สำหรับเก็บภาพ เป็นต้น ภายใต้เมนู Options ประกอบไปด้วยแท็บย่อย 7 แท็บ ซึ่งผมจะทยอยเขียนอธิบายไปทีละแท็บ โดยแยกออกเป็นบทความเล็กๆ จะได้อ่านกันไม่เบื่อเสียก่อน

สำหรับบทนี้ผมจะพูดถึงหน้าที่โดยคร่าวๆ ของแต่ละเมนู เพื่อเป็นการมองภาพรวมกันก่อน

nextgen-gallery-options-02

General Options

แท็บที่รวบรวมคำสั่งปรับแต่งค่าทั่วๆไป หรือจะมองในอีกรูปแบบหนึ่งก็ได้ว่า เป็นแท็บรวมคำสั่งที่ไม่สามารถจัดลงในแท็บ อื่นๆที่อยู่ด้านหลังมัน ได้

Thumbnails

แท็บที่รวบรวมคำสั่งปรับแต่งภาพที่จะใช้เป็น Thumbnails

Images

แท็บที่รวบรวมคำสั่งปรับแต่งภาพ

Gallery

แท็บที่รวบรวมคำสั่งปรับแต่งตัวแกลเลอรี่

Effects

แท็บที่รวบรวมคำสั่งปรับแต่งเอฟเฟกที่จะนำไปใช้ตอนแสดงแกลเลอรี่

Watermark

แท็บที่รวบรวมคำสั่งปรับแต่งเกี่ยวกับลายน้ำที่จะใส่เข้าไปในภาพเพื่อแสดงความเป็นเจ้าของ

Slideshow
แท็บที่รวบรวมคำสั่งปรับแต่งไสสด์