Watermark

แท็บที่รวบรวมคำสั่งปรับแต่งเกี่ยวกับลายน้ำที่จะใส่เข้าไปในภาพเพื่อแสดงความเป็นเจ้าของ

การใส่ลายน้ำที่ดีนั้น
1. ไม่ควรใส่จนใหญ่เกินไป เพราะคนอื่นจะไม่สามารถนำภาพเราไปใช้ใด้ เมื่อคนอื่นไม่นำไปใช้ ก็เท่ากับว่าเราเสียช่องทางการโฆษณาตัวเองไป 1 ช่องทาง
2. ใช้อักษรหรือภาพที่มองเห็นชัด
3. ใช้คำที่ผู้อื่นจะตามหาเราได้ เช่น ชื่อเว็บไซต์ เป็นต้น ลายน้ำจะกลายเป็นเครื่องมือโฆษณาของเราไปทันที โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าภาพเราสวยงาม คนนิยมนำไปใช้
4. ควรใส่ในตำแหน่งที่ไม่ทำลายอารมณ์ของภาพ มุมที่ดีที่สุดน่าจะเป็น มุมล่างขวา
5. อย่านำภาพคนอื่นมาใส่ลายน้ำของเรา สงสารเจ้าของภาพเค้า

NextGEN Gallery มีฟังก์ชั่นให้เราปรับแต่งเรื่องการใส่ลายน้ำเข้าไปในภาพได้ Gallery > Options > Watermark

nextgen-gallery-options-watermark

เริ่มต้นหน้าขึ้นมาก็เจอกับสิ่งควรจำเป็นอันดับแรกเลย

Please note : You can only activate the watermark under -> Manage Gallery . This action cannot be undone.

โปรดจำไว้ว่า : เมนูนี้เป็นการปรับแต่งค่าลายน้ำ ถ้าท่านจะเอาลายน้ำที่กำหนดไว้ใส่เข้าไปในภาพ ท่านต้องไปที่เมนู Gallery > Manage Gallery

nextgen-gallery-options-watermark-02

ลายน้ำสามารถเลือกกำหนดได้ 2 แบบ

Use image as watermark : ใช้ภาพ
Use text as watermark : ใช้ตัวหนังสือ

กรณีใช้ภาพ ท่านต้องระบุ url ภาพที่ต้องการจะใช้ ในช่อง URL to file

nextgen-gallery-options-watermark-03

กรณีใช้ตัวหนังสือ

nextgen-gallery-options-watermark-04

Font: เลือกรูปแบบฟ้อน

Size: ระบุขนาดของฟ้อนต์

Color: ระบุสีฟ้อนต์

Text: ระบุข้อความ

Opaque: ระบุค่าความโปร่งแสดง ค่ายิ่งน้อยตัวหนังสือจะยิ่งจาง

Position : ระบุตำแหน่งที่จะให้ปั๊มลายน้ำลงไป

nextgen-gallery-options-watermark-05