หลังจากที่ได้ลง NextGEN Gallery เมื่อเปิดไปหน้าเขียนบทความ จะเห็นปุ่มใหม่เพิ่มขึ้นมา 1 ปุ่ม คือปุ่ม Add Nextgen Gallery

nextgen-gallery-show-gallery-01

เมื่อลองคลิกดูจะเจอกับไดอะลอกบ้อกที่มีแท็บ 3 แท็บ

nextgen-gallery-show-gallery-02

1. Gallery

สำหรับใส่แกลเลอรี่เข้าไปในบทความ อยากแสดงแกลเลอรี่ไหนก็เลือกเอาใน Select gallery  อยากให้แสดงออกมาแบบไหนก็เลือกเอาใน Show as ซึ่งมีอยู่ 3 ตัวเลือกด้วยกัน Image lists , Slideshow , Imagebrowser

Image lists
nextgen-gallery-show-gallery-03

Slideshow
nextgen-gallery-show-gallery-06

Imagebrowser
nextgen-gallery-show-gallery-05

ส่วนวิธีสร้างแกลเลอรี่และเพิ่มรูปภาพเข้าไปในแกลเลอรี่ สามารถอ่านได้ที่บทความ NextGEN Gallery สุดยอดปลักอินสร้างแกลเลอรี่สำหรับเวิร์ดเพรส ตอนที่ 4 Add Gallery

nextgen-gallery-show-gallery-album

2. Album

สำหรับใส่อัลบัมเข้าไปในบทความ อยากแสดงอัลบัมไหนก็เลือกเอาใน Select album อยากให้แสดงแบบไหนก็เลือกเอาใน Show as ซึ่งมีอยู่ 2 ตัวเลือก Extended version , Compact version

Extended version
nextgen-gallery-show-gallery-extend

Compact version
nextgen-gallery-show-gallery-compact

สำหรับวิธีสร้างอัลบัม สามารถอ่านได้ที่บทความ NextGEN Gallery สุดยอดปลักอินสร้างแกลเลอรี่สำหรับเวิร์ดเพรส ตอนที่ 6 Albums

nextgen-gallery-show-gallery-image

3. Picture

สำหรับใส่ภาพ 1 ภาพเข้าไปในบทความ อยากแสดงภาพไหนก็เลือกเอาในลิสต์ กำหนดความกว้างความสูงเอาเองได้ตามชอบใจ