nextgen-gallery-style-01

เมนู Style นี้ใช้สำหรับกำหนดรูปแบบการแสดงผลของภาพในแกลเลอรี่ ทางผู้ผลิตเขาได้จัดเตรียมรูปแบบการแสดงผลไว้ให้แล้วหลายรูปแบบ สามารถเลือกใช้ได้ทันที หรือหากต้องการจะแก้ไขไฟล์ที่ใช้ควบคุมการแสดงผลที่เขาให้มา ก็สามารถทำได้ แต่ท่านต้องมีความรู้ความเข้าใจเรื่อง CSS

nextgen-gallery-style-02

1. เลือกใช้รูปแบบการแสดงผล
2. แก้ไขการแสดงผล ต้องโค้ด

Activate and use style sheet: ถ้าติ๊กเครื่องหมายถูก NextGEN Gallery จะนำลักษณะการแสดงผลที่ท่านเลือกไว้ในลิสต์ ไปใช้ หรือในกรณีที่ท่านไม่ต้องการใช้รูปแบบการแสดงผลที่เขาให้มา แต่ต้องการเขียนขึ้นมาเอง ท่านก็ติ๊กเครื่องหมายถูกออก เท่านั้นเอง

หลังจากที่ท่านเลือกรูปแบบที่ต้องการในลิสต์รายการแล้ว ท่านต้องคลิกปุ่ม Activate ด้วยจึงจะเห็นผล

รูปแบบที่เขาทำสำเร็จให้มาแล้วมีอยู่ 7 รูปแบบ

– Black Minimalism Theme
nextgen-gallery-style-03

– Default Styles
nextgen-gallery-style-04

– dkret3 Theme
nextgen-gallery-style-05

– Hovereffect Styles
nextgen-gallery-style-06

– K2 Theme
nextgen-gallery-style-07

– Shadow Effect
nextgen-gallery-style-08

– Shadow Effect with Description text
nextgen-gallery-style-09