พวกท่านเคยเจอสถานการณ์อย่างนี้ไหม สถานการณ์ที่ต้องเขียน PHP พ่น HTML ออกไปยาวๆเยอะๆ แล้วพอใช้คำสั่ง echo ทำให้โค้ด HTML มันไม่ไฮไลท์อย่างที่มันควรจะเป็น ทำให้ต้องจ้องโค้ดเป็นพิเศษ

<?php 
echo '
  <h2>HTML Table</h2>

  <table>
  <tr>
    <th>Company</th>
    <th>Contact</th>
    <th>Country</th>
  </tr>
  <tr>
    <td>Alfreds Futterkiste</td>
    <td>Maria Anders</td>
    <td>Germany</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>Centro comercial Moctezuma</td>
    <td>Francisco Chang</td>
    <td>Mexico</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>Ernst Handel</td>
    <td>Roland Mendel</td>
    <td>Austria</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>Island Trading</td>
    <td>Helen Bennett</td>
    <td>UK</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>Laughing Bacchus Winecellars</td>
    <td>Yoshi Tannamuri</td>
    <td>Canada</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>Magazzini Alimentari Riuniti</td>
    <td>Giovanni Rovelli</td>
    <td>Italy</td>
  </tr>
  </table>
';

แม้จะเอา heredoc มาใช้ก็ยังดูยากแล้วก็ไฮไลท์โค้ดไม่ดี

<?php 
echo <<<HEREDOC

  <h2>HTML Table</h2>

  <table>
  <tr>
    <th>Company</th>
    <th>Contact</th>
    <th>Country</th>
  </tr>
  <tr>
    <td>Alfreds Futterkiste</td>
    <td>Maria Anders</td>
    <td>Germany</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>Centro comercial Moctezuma</td>
    <td>Francisco Chang</td>
    <td>Mexico</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>Ernst Handel</td>
    <td>Roland Mendel</td>
    <td>Austria</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>Island Trading</td>
    <td>Helen Bennett</td>
    <td>UK</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>Laughing Bacchus Winecellars</td>
    <td>Yoshi Tannamuri</td>
    <td>Canada</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>Magazzini Alimentari Riuniti</td>
    <td>Giovanni Rovelli</td>
    <td>Italy</td>
  </tr>
  </table>

HEREDOC;

แต่ถ้าใช้ ob_start, ob_get_clean ไฮไลท์โค้ดจะทำได้ดีกว่า

<?php 
ob_start();
?>
  <h2>HTML Table</h2>

  <table>
  <tr>
    <th>Company</th>
    <th>Contact</th>
    <th>Country</th>
  </tr>
  <tr>
    <td>Alfreds Futterkiste</td>
    <td>Maria Anders</td>
    <td>Germany</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>Centro comercial Moctezuma</td>
    <td>Francisco Chang</td>
    <td>Mexico</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>Ernst Handel</td>
    <td>Roland Mendel</td>
    <td>Austria</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>Island Trading</td>
    <td>Helen Bennett</td>
    <td>UK</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>Laughing Bacchus Winecellars</td>
    <td>Yoshi Tannamuri</td>
    <td>Canada</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>Magazzini Alimentari Riuniti</td>
    <td>Giovanni Rovelli</td>
    <td>Italy</td>
  </tr>
  </table>
<?php
echo ob_get_clean();

จะเห็นว่าโค้ดด้านบนนี่ PHP แยกอยู่ของ PHP HTML แยกอยู่ของ HTML ทำให้ดูโค้ดได้ง่ายเวลามันอยู่ใน editor

คำสั่ง ob_start จะเป็นคำสั่งที่บอก PHP ว่าต่อจากนี้ไปอะไรที่ echo ออกมาให้เอาไปเก็บไว้ใน cache ก่อนนะ ส่วนคำสั่ง ob_get_clean เป็นคำสั่งบอกว่า ให้เอาค่าที่อยู่ใน cache ออกมาแล้วเคลียร์แคชทิ้งเลย

ถ้าเขียนเป็นฟังก์ชั่น หน้าตาก็จะออกมาประมาณนี้

<?php 
function generate_table()
{
  ob_start();
  ?>
  <h2>HTML Table</h2>
  <table>
    <tr>
      <th>Company</th>
      <th>Contact</th>
      <th>Country</th>
    </tr>
    <tr>
      <td>Alfreds Futterkiste</td>
      <td>Maria Anders</td>
      <td>Germany</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>Centro comercial Moctezuma</td>
      <td>Francisco Chang</td>
      <td>Mexico</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>Ernst Handel</td>
      <td>Roland Mendel</td>
      <td>Austria</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>Island Trading</td>
      <td>Helen Bennett</td>
      <td>UK</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>Laughing Bacchus Winecellars</td>
      <td>Yoshi Tannamuri</td>
      <td>Canada</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>Magazzini Alimentari Riuniti</td>
      <td>Giovanni Rovelli</td>
      <td>Italy</td>
    </tr>
  </table>
  <?php 
  return ob_get_clean();
}

echo generate_table();