ใน html มันมี แท็กตัวหนึ่ง คือ optgroup ไว้ใช้สำหรับจัดกลุ่มให้กับตัวเลือกแบบรายการเลื่อนลง โฮ่ๆ พูดซะยาก. อันที่จริงก็คือ Listbox นั่นแหละ

เช่นถ้าสมมติว่า เรามีรายการจังหวัด แล้วเราอยากจะแบ่งให้เห็นกันชัดๆ เป็นภาคๆ ออกไป  จังหวัดภาคใต้ก็ให้อยู่ในกลุ่มภาคใต้ จังหวัดภาคเหนือก็ให้อยู่ในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ เป็นต้น

เราจะใช้ optgroup เป็นตัวช่วย ตัวตัวอย่างละกันเนอะ . ในตัวอย่างผมจะแบ่งกลุ่มของยานพาหนะออกเป็น รถมอเตอร์ไซต์ กับ รถยนต์

 

 

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
<select id="select" name="select">
  <optgroup label="รถมอเตอร์ไซด์">
  <option value="Yamaha" selected>Yamaha</option>
  <option value="Honda">Honda</option>
  <option value="Zusuki">Zusuki</option>
  </optgroup>
  <optgroup label="รถยนต์">
  <option value="Toyota">Toyota</option>
  <option value="Isuze">Isuze</option>
  </optgroup>
</select>