ตัวอย่างผลลัพธ์

css-pagegination-digg-style

โครงสร้าง HTML

<ul id="pagination-digg">
 <li class="previous-off">«Previous</li>
 <li class="active">1</li>
 <li><a href="?page=2">2</a></li>
 <li><a href="?page=3">3</a></li>
 <li><a href="?page=4">4</a></li>
 <li><a href="?page=5">5</a></li>
 <li><a href="?page=6">6</a></li>
 <li><a href="?page=7">7</a></li>
 <li class="next"><a href="">Next »</a></li>
</ul>

CSS

#pagination-digg {
	border:0;
	margin:0;
	padding:0;
}
#pagination-digg li {
	border:0;
	margin:0;
	padding:0;
	font-size:11px;
	list-style:none;
	margin-right:2px;
	/* 
	แก้ปัญหา stair case ใน ie6 
	อ่านรายละเอียดวิธีแก้ปัญหา CSS ใน IE6 ได้ที่ http://www.select2web.com/css/css-ie-bug-and-how-to-fix.html 
	*/
	display:inline;
	float:left;
}
#pagination-digg a {
	border:solid 1px #9aafe5;
	margin-right:2px;
}
#pagination-digg .previous-off, #pagination-digg .next-off {
	border:solid 1px #DEDEDE;
	color:#888888;
	display:block;
	float:left;
	font-weight:bold;
	margin-right:2px;
	padding:3px 4px;
}
#pagination-digg .next a, #pagination-digg .previous a {
	font-weight:bold;
}
#pagination-digg .active {
	background:#2e6ab1;
	color:#FFFFFF;
	font-weight:bold;
	display:block;
	float:left;
	padding:4px 6px;
}
#pagination-digg a:link, #pagination-digg a:visited {
	color:#0e509e;
	display:block;
	float:left;
	padding:3px 6px;
	text-decoration:none;
}
#pagination-digg a:hover {
	border:solid 1px #0e509e
}

โค้ดทั้งหมด

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<title>Pagination digg style</title>
<style>
#pagination-digg {
	border:0;
	margin:0;
	padding:0;
}
#pagination-digg li {
	border:0;
	margin:0;
	padding:0;
	font-size:11px;
	list-style:none;
	margin-right:2px;
	/* 
	แก้ปัญหา stair case ใน ie6 
	อ่านรายละเอียดวิธีแก้ปัญหา CSS ใน IE6 ได้ที่ http://www.select2web.com/css/css-ie-bug-and-how-to-fix.html 
	*/
	display:inline;
	float:left;
}
#pagination-digg a {
	border:solid 1px #9aafe5;
	margin-right:2px;
}
#pagination-digg .previous-off, #pagination-digg .next-off {
	border:solid 1px #DEDEDE;
	color:#888888;
	display:block;
	float:left;
	font-weight:bold;
	margin-right:2px;
	padding:3px 4px;
}
#pagination-digg .next a, #pagination-digg .previous a {
	font-weight:bold;
}
#pagination-digg .active {
	background:#2e6ab1;
	color:#FFFFFF;
	font-weight:bold;
	display:block;
	float:left;
	padding:4px 6px;
}
#pagination-digg a:link, #pagination-digg a:visited {
	color:#0e509e;
	display:block;
	float:left;
	padding:3px 6px;
	text-decoration:none;
}
#pagination-digg a:hover {
	border:solid 1px #0e509e
}
</style>
</head>
 
<body>
<ul id="pagination-digg">
 <li class="previous-off">«Previous</li>
 <li class="active">1</li>
 <li><a href="?page=2">2</a></li>
 <li><a href="?page=3">3</a></li>
 <li><a href="?page=4">4</a></li>
 <li><a href="?page=5">5</a></li>
 <li><a href="?page=6">6</a></li>
 <li><a href="?page=7">7</a></li>
 <li class="next"><a href="">Next »</a></li>
</ul>
</body>
</html>

Demo