ตัวอย่างผลลัพธ์

pagination-tnt-style

โครงสร้าง HTML

<div id="tnt_pagination"> 
  <span class="disabled_tnt_pagination">«Previous</span>
  <span class="active_tnt_link">1</span>
  <a href="#2">2</a>
  <a href="#3">3</a>
  <a href="#4">4</a>
  <a href="#5">5</a>
  <a href="#6">6</a>
  <a href="#7">7</a>
  <a href="#next">Next »</a>
</div>

CSS

#tnt_pagination {
	display:block;
	text-align:left;
	height:22px;
	line-height:21px;
	clear:both;
	padding-top:3px;
	font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;
	font-size:12px;
	font-weight:normal;
}
#tnt_pagination a:link, #tnt_pagination a:visited {
	padding:7px;
	padding-top:2px;
	padding-bottom:2px;
	border:1px solid #EBEBEB;
	margin-left:2px;
	text-decoration:none;
	background-color:#F5F5F5;
	color:#0072bc;
	width:22px;
	font-weight:normal;
}
#tnt_pagination a:hover {
	background-color:#DDEEFF;
	border:1px solid #BBDDFF;
	color:#0072BC;
}
#tnt_pagination .active_tnt_link {
	padding:7px;
	padding-top:2px;
	padding-bottom:2px;
	border:1px solid #BBDDFF;
	margin-left:2px;
	text-decoration:none;
	background-color:#DDEEFF;
	color:#0072BC;
	cursor:default;
}
#tnt_pagination .disabled_tnt_pagination {
	padding:7px;
	padding-top:2px;
	padding-bottom:2px;
	border:1px solid #EBEBEB;
	margin-left:10px;
	text-decoration:none;
	background-color:#F5F5F5;
	color:#D7D7D7;
	cursor:default;
}

โค้ดทั้งหมด

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<title>Pagination TNT style</title>
<style type="text/css">
#tnt_pagination {
	display:block;
	text-align:left;
	height:22px;
	line-height:21px;
	clear:both;
	padding-top:3px;
	font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;
	font-size:12px;
	font-weight:normal;
}
#tnt_pagination a:link, #tnt_pagination a:visited {
	padding:7px;
	padding-top:2px;
	padding-bottom:2px;
	border:1px solid #EBEBEB;
	margin-left:2px;
	text-decoration:none;
	background-color:#F5F5F5;
	color:#0072bc;
	width:22px;
	font-weight:normal;
}
#tnt_pagination a:hover {
	background-color:#DDEEFF;
	border:1px solid #BBDDFF;
	color:#0072BC;
}
#tnt_pagination .active_tnt_link {
	padding:7px;
	padding-top:2px;
	padding-bottom:2px;
	border:1px solid #BBDDFF;
	margin-left:2px;
	text-decoration:none;
	background-color:#DDEEFF;
	color:#0072BC;
	cursor:default;
}
#tnt_pagination .disabled_tnt_pagination {
	padding:7px;
	padding-top:2px;
	padding-bottom:2px;
	border:1px solid #EBEBEB;
	margin-left:10px;
	text-decoration:none;
	background-color:#F5F5F5;
	color:#D7D7D7;
	cursor:default;
}
</style>
</head>
 
<body>
<div id="tnt_pagination"> 
  <span class="disabled_tnt_pagination">«Previous</span>
  <span class="active_tnt_link">1</span>
  <a href="#2">2</a>
  <a href="#3">3</a>
  <a href="#4">4</a>
  <a href="#5">5</a>
  <a href="#6">6</a>
  <a href="#7">7</a>
  <a href="#next">Next »</a>
</div>
</body>
</html>

Demo