ในภาษา PHP นั้น เวลาเราจะสร้าง Array ขึ้นมา เรามักจะใช้คำสั่งที่เราคุ้นเคยกันดีนั่นก็คือ array()

<?php
$array = array(
	'name'=>'select2web',
	'domain'=>'.com',
	'fullname'=>'select2web.com',
);
print_r( $array );
?>

ผลลัพธ์ที่ได้ก็จะเป็นดังนี้

Array
(
  [name] => select2web
  [domain] => .com
  [fullname] => select2web.com
)

แต่ท่านทราบหรือไม่ว่า เราสามารถสร้าง array ได้ด้วยการใช้คำสั่งอีกคำสั่งหนึ่งก็คือ compact()

$name = 'select2web';
$domain = '.com';
$fullname = 'select2web.com';
 
$array = compact( 'name' , 'domain' , 'fullname' );
 
print_r( $array );
?>

ผลลัพธ์ที่ได้เหมือนกับการใช้คำสั่ง array()

Array
(
  [name] => select2web
  [domain] => .com
  [fullname] => select2web.com
)

คำสั่ง compact() นี้มันจะเอาชื่อของตัวแปรไปเป็นคีย์ของ array และเอาค่าของตัวแปรไปเป็นค่าของ array อีกอย่างข้อที่ควรสังเกตุ

compact( 'name' , 'domain' , 'fullname' )

ท่านจะเห็นว่าชื่อตัวแปรที่เราส่งเข้าไปในคำสั่ง compact นั้นจะไม่มีเครื่องหมาย $ เพราะฉะนั้นควรระวังตรงนี้

ท่านลองนำมันไปประยุกต์ใช้เอาละกันครับ ผมเพียงแต่แสดงให้ท่านเห็นว่าฟังก์ชั่นของ PHP นั้นมีหลายทางเลือกทีเดียว หรือถ้าท่านไม่คิดจะใช้มัน ก็รู้ไว้ใช่ว่าใส่บ่าแบกหามครับ เวลาไปก้อปโค้ดชาวบ้านมาดูหรือไปเจอโค้ดของใครเข้า เผื่อจะจำได้ลางๆว่า อ๋อ มันไว้สำหรับสร้าง array

ข้อมูลเพิ่มเติม :
http://www.w3schools.com/php/func_array_compact.asp
http://php.net/manual/en/function.compact.php
compact, extract ใน PHP