วันก่อนผมเขียนเล่าวิธีการเพิ่มค่าเข้าไปในอะเรย์ แบบนำไปต่อท้าย PHP ฟังก์ชั่น array_push() เพิ่มข้อมูลเข้าไปในอะเรย์ วันนี้จะกล่าวถึงวิธีการเอาค่าตัวสุดท้ายออกจากอะเรย์ คำสั่งนี้มักใช้ร่วมกับคำสั่ง array_push()

push ต่อท้าย pop ตัวสุดท้ายออก

เท้าความหลังตอนเรียนวิชาโครงสร้างข้อมูล หน่อยนึง ผมว่าทุกคนในสายงานโปรแกรมเมอร์ คงได้เรียนทุกคน และน่าจะพอจำระบบคิวแบบ LILO ได้ Last In Last Out แกเข้าไปทีหลัง ให้แกออกไปก่อน

เมื่อเราใช้ array_push และ array_pop ร่วมกัน มันก็จะกลายเป็นระบบคิวแบบ LILO

ไวยากรณ์

array_pop(array)

พารามิเตอร์

array : อะเรย์ที่ต้องการเอาค่าตัวสุดท้ายออก

ตัวอย่าง

<?php
 $animals=array("Dog","Cat","Horse");
 array_pop($animals);
?>

ผลลัพธ์

Array ( [0] => Dog [1] => Cat )

การใช้งาน array_pop เป็นไปได้ 2 กรณ๊ คือ มีตัวแปรมารับและไม่มีตัวแปรมารับ
ถ้ามีตัวแปรมารับ จะเป็นการย้ายค่าอะเรย์ตัวสุดท้าย มาใส่ในตัวแปร

<?php
$animals=array("Dog","Cat","Horse");
$animal = array_pop($animals);
?>

ผลลัพธ์

Horse //$animal

ถ้าไม่มีตัวแปรมารับ จะเป็นการลบค่าอะเรย์ตัวสุดท้ายทิ้ง

<?php
 $animals=array("Dog","Cat","Horse");
 array_pop($animals);
?>

ผลลัพธ์

Array ( [0] => Dog [1] => Cat ) //$animals