ปกติแล้วเวลาเราจะส่งอีเมล์ด้วย PHP เรามักจะใช้คำสั่ง mail() ซึ่งเป็นคำสั่งมาตรฐานที่มีอยู่แล้ว คำสั่งง่ายๆนี้มักจะมีข้อเสียอยู่อย่างหนึ่งก็คือ เมล์ที่ส่งไปบางครั้งก็ไปตกอยู่ใน junkmail บางทีเรื่องสำคัญอาจจะพลาดได้ ทีนี้มันมีคลาสตัวหนึ่งที่ขึ้นชื่อมากในเรื่องส่งเมล์ ก็คือ phpmailer มันเองถูกเขียนขึ้นมาด้วยภาษา PHP นี่แหละ ใช้งานง่าย และเมล์ที่ส่งด้วย phpmailer มักจะไม่เข้าไปอยู่ใน junkmail

ผมจึงได้รวบรวมบทความวิธีเขียนโค้ดส่งอีเมล์ด้วย phpmailer ไว้ให้ได้ศึกษากัน

  1. วิธีเปิด SSL appserv 2.5.10
  2. PHPMailer ส่งอีเมลล์ผ่าน SMTP server
  3. เขียน php ส่งเมล์ด้วย PHPMailer ด้วย Gmail Account
  4. ส่งเมล์จากเว็บของเราให้เข้า inbox hotmail ให้ได้ทุกครั้ง

ลองอ่านและลองฝึกกันดูครับ