Post Expirator เป็นปลักอินที่ใช้สำหรับกำหนดวันหมดอายุของโพสต์หรือเพจในเวิร์ดเพรส โดยท่านสามารถกำหนดได้ว่า เมื่อถึงเวลาที่กำหนดไว้ จะให้ทำบทความเป็น draft หรือ ลบทิ้งไปเลย ก็ได้

ดาวน์โหลดได้ที่นี่

เมื่อติดตั้งแล้ว  จะมีตัวให้ท่านกำหนดในหน้าเขียนบทความ ว่าจะใช้ฟังก์ชั่น  Expirator หรือเปล่า

wordpress-post-expirator-02

หลังจากบทความที่กำหนดหมดอายุแล้วจะให้เป็น draft หรือลบทิ้ง ให้ไปกำหนดใน Settings

wordpress-post-expirator-01

แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม
http://wordpress.org/extend/plugins/post-expirator/
http://www.wpbeginner.com/plugins/how-to-expire-posts-or-partial-post-content-in-wordpress/