โดยปกติของเวิร์ดเพรสแล้ว มันจะแสดงบทความจากใหม่ไปหาเก่า แต่เนื่องจากเราสามารถเอาเวิร์ดเพรสไปประยุกทำเว็บได้หลายประเภท บางทีเราก็ไม่ได้ต้องการจะให้บทความเรียงจากเก่าไปหาใหม่ แต่อยากจะให้มันเรียงจากไอ้ที่ใส่ไปก่อน

เหมือนอย่างที่ผมเอาเวิร์ดเพรสไปทำเว็บช่วยสอน บทแรกเราก็ใส่ไปก่อน เพื่อจะให้นักเรียนอ่านก่อน แต่ดันเป็นว่า เวิร์ดเพรสเอามันไปไว้ข้างหลังเสียฉิบ เลยต้องหาทางออก ตัวช่วยที่เป็นทางออกไม่ต้องเปลืองแรงมากก็คือ ปลักอิน

ค้นในกูเกิลแป้บเดียวก็เจอ

ปลักอิน Custom Post Order

เป็นปลักอินที่่ใช้สำหรับจัดเรียงการแสดงผลบทความเสียใหม่ เราจะให้มันเรียงจากเก่าไปหาใหม่ จากใหม่ไปหาเก่า หรือจะเลือกให้บางหมวดหมู่เรียงเก่าไปหาใหม่ บางหมวดหมู่เรียงใหม่ไปหาเก่า ก็ได้

ถ้าตรงกับสิ่งที่ท่านกำลังมองหาก็ตามมาเลยครับ

1. ก่อนอื่นก็ติดตั้งปลักอิน Custom Post Order เสียก่อน ถ้ายังติดตั้งปลักอินเวิร์ดเพรสไม่เป็น อ่านได้ที่นี่ วิธีการติดตั้งปลักอิน
อย่าลืม Activate ล่ะ

2. เข้าไปที่ เมนู Settings > Custom Post Order
custom-post-order-1

จะได้เจอกับหน้าปรับแต่ง หน้าตาอย่างนี้
custom-post-order-2

ตัวเลือก Order By เปิดทางให้จัดเรียงโดยยึดเงื่อนไขจาก

  • Post Date วันที่สร้างบทความ
  • Post Title หัวเรื่อง
  • Post Author เจ้าของผู้เขียนบทความ (ใช้ในกรณีมีผู้เขียนหลายท่าน)
  • Last modified วันที่แก้ไขบทความล่าสุด
  • Post Name ชื่อบทความ (ตัวนี้เราต้องเปิดคุณสมบัติ slug จึงจะใช้ได้ผล)

ตัวเลือก Order Direction จะให้จัดเรียงจากมากไปหาน้อยหรือน้อยไปหามาก

  • Descending จากมากไปหาน้อย
  • Ascending จากน้อยไปหามาก

Apply To จะให้เงื่อนไขด้านบนส่งผลกับทุกหมวดหมู่ หรือเฉพาะหมวดหมู่ที่เลือก ถ้าไอ้ตัวเลือก Apply to selected categories ถูกเลือก มันจะขยายหมวดหมู่มาให้เลือก ส่วนในภาพที่ผมแสดงด้านบน มันซ่อนอยู่

จากตัวเลือกที่ผมเลือกไว้ด้านบน มีความหมายว่า ให้เรียงบทความโดยยึดวันที่เขียนบทความ จากน้อยไปหามาก และเกิดผลกับทุกหมวดหมู่

ขอความรู้จงอยู่กับท่านผู้ใคร่ศึกษาครับ