Shop

  • Ebook : Selenium IDE สำหรับผู้เริ่มต้น

    Selenium IDE เป็นเครื่องมือสำหรับทำ Automate test ตัวหนึ่งที่ใช้งานง่าย แค่คลิกๆๆ ตั้งความคาดหวังว่าโปรแกรมจะต้องเป็นอย่างนี้ๆ ถ้าไม่ตรงกับสิ่งที่ตั้งไว้ Selenium จะแจ้งออกมาว่าเคสไหนทดสอบแล้วไม่ผ่านบ้าง ทำให้การทดสอบเป็นเรื่องสนุกขึ้น และประหยัดเวลาขึ้น

    READ MORE Add to cart