Shop

  • Ebook : สร้าง Facebook Bot ด้วย PHP

    ในตอนที่ผมเขียนหนังสือเล่มนี้ ยังไม่ทันเสร็จ ผมมอบให้เพื่อนคนหนึ่ง ฝึกตามหนังสือไปด้วยเพื่อหาข้อผิดพลาดที่ผมเขียน ผลที่ปรากฎก็คือเพื่อนสามารถเขียนบอทได้ โดยอ่านหนังสือและทำตามเพียงแค่วันเดียว

    READ MORE Add to cart