Shop

  • Ebook : Git สำหรับโปรแกรมเมอร์

    อธิบายการใช้งาน git ด้วยภาพทุกขั้นตอน เข้าใจง่าย ใช้งานได้จริง ไม่จำเป็นต้องรู้เรื่อง git มาก่อน ในเล่มยังรวมวิธีการ สมัครและใช้งาน bitbucket อีกด้วย เรียกได้ว่าซื้อเล่มเดียว ครบทุกการใช้งาน

    READ MORE Add to cart