ในหนังสือเล่มนี้เขียนอธิบายความรู้แวดล้อมทุกอย่างที่ท่านจำเป็นจะต้องใช้ในการเขียน LINE Bot มีน้องสองคนที่ซื้อหนังสือไป ใช้เวลาเพียงแค่ครึ่งวันก็สามารถเขียน LINE Bot เป็น เพราะหนังสือเล่มนี้ผมเขียนให้อ่านง่าย แม้เป็นจูเนียร์ในวงการ PHP ก็สามารถอ่านและเข้าใจ ทำตามได้ ยิ่งไปกว่านั้น ท่านจะได้ความรู้ระดับ Advance ติดตัวไปด้วย อย่าง git, heroku เป็นต้น  ลองอ่านสารบัญดูครับ จะรู้ว่าเนื้อหาน่าสนใจแค่ไหน

ผมยืนยันอีกครั้ง เนื้อหาอ่านง่ายมาก แม้จูเนียร์ก็ทำตามจนเขียนบอทเป็น

 1. ทำความเข้าใจกันก่อน 6
  – Heroku คืออะไร 6
  – Git คืออะไร 7
  – Git repository คืออะไร 8
  – Github คืออะไร 8
  – Composer คืออะไร 8
  – ภาพการทำงานของ LINEBot API 9
 2. เตรียมความพร้อม 10
  – 1.Line Developer Account 11
  – 2.Github repository 18
  – 3.Heroku Cloud Hosting 27
  – 4.เชื่อม LineBot เข้ากับ Heroku 41
 3. Git ฉบับเร่งด่วน 47
  – ติดตั้ง Git บน Mac 48
  – ใช้ Git บน Mac 53
  – ติดตั้ง Git บน Windows 58
  – ใช้งาน Git บน Windows 64
 4. Composer ฉบับเร่งด่วน 68
  – การติดตั้ง Composer บน Mac 68
  – การติดตั้ง Composer บน Windows 69
  – การใช้งาน Composer 74
 5. Postgresql ด้วย PHP ฉบับเร่งด่วน 74
  – ติดตั้ง Postgresql ลงใน heroku 75
  – Install PGAdmin 80
  – เชื่อมต่อ PGAdmin กับ Postgresql บน Heroku 86
  – การสร้างตารางในฐานข้อมูล Postgresql 90
  – การ SELECT ข้อมูล Postgresql ด้วย PHP 92
  – การ INSERT ข้อมูล Postgresql ด้วย PHP 93
  – การ UPDATE ข้อมูล Postgresql ด้วย PHP 94
 6. ข้อตกลง 95
 7. การ Debug โค้ด 96
 8. การรับ Message จาก LINE API 99
  – เขียนโค้ดรับข้อความจาก LINE API 100
  – เขียนโค้ดรับรูปภาพจาก LINE API 105
  – เขียนโค้ดรับ Sticker จาก LINE API 109
  – เขียนโค้ดรับไฟล์วิดีโอจาก LINE API 114
  – เขียนโค้ดรับไฟล์ audio จาก LINE API 118
  – เขียนโค้ดรับ Location จาก LINE API 123
 9. การส่ง Message ให้ LINE API 129
  – เขียนโค้ดส่งข้อความให้ LINE API 131
  – เขียนโค้ดส่งรูปภาพให้ LINE API 134
  – เขียนโค้ดส่ง Sticker ให้ LINE API 138
  – เขียนโค้ดส่ง videoให้ LINE API 141
  – เขียนโค้ดส่ง Locationให้ LINE API 145
 10. Events 150
  – Message Events 151
  – Follow Events 153
  – Unfollow Events 155
  – Join Events 156
  – Leave Events 158
 11. ตัวอย่างระบบ 159
  – ตัวอย่างระบบโอเปอเรเตอร์ 160
  – ตัวอย่างระบบลงบันทึกประจำวัน 164
  – ตัวอย่างระบบโพล 169
  – ตัวอย่างระบบ payment slip 178
 12. Referrences 186
  – Code Example 186
  – Emojicon 186
  – Sticker ID 188
  – คำถามที่ถามบ่อย 199