ถึงท่านที่ชอบใช้โปรแกรมเขียนเว็บเหมือน edit+ ผมว่าโปรแกรมตัวนี้ท่านก็น่าจะชอบ ที่สำคัญคือ ฟรี ครับ ฟรี ดูรายละเอียดกันก่อนครับ

Features :

 • Bookmarks (both numbered and plain)
 • Code Folding/Outlining
 • Docking tool windows – much better than those in version 1
 • Excellent external tool support with user-configurable
  output matching – click on errors and warnings to jump right to
  the place in the file where they were generated
 • Export to HTML (using CSS) and RTF
 • File association manager
 • In-file method/definition navigation (using Ctags)
 • No limit on file size (although large files may take a while
  to load)
 • Non fixed-width font support
 • Projects and Project Groups with multi-level folders and
  file system mirroring
 • Quick Search toolbar with links to Google and Google Groups
 • Regular expression search and replace
 • Support for unicode files
 • Support for windows, unix and macintosh file formats
 • Syntax highlighting for many languages through “schemes”.
 • Tabbed MDI interface
 • Text Clips
 • Unlimited number of schemes supported, powerful syntax
  highlighting supporting both user-defined and built-in schemes
 • User-defined schemes (XML)
 • Word-wrapping

Download | Website

ขั้นตอนการติดตั้ง

 1. หลังจากที่ท่านดาวน์โหลดตัวโปรแกรมมาแล้ว ก็ดับเบิลคลิกที่ไฟล์
 2. คลิก Next
 3. เลือก I accept the agreement แล้วคลิก Next
 4. คลิก Next
 5. คลิก Next
 6. คลิก Next
 7. คลิก Next
 8. คลิก Install
 9. คลิก Finish

หน้าจอแรกท่านจะเห็นอย่างนี้

1. เป็นช่องสำหรับเลือกภาษาที่จะเขียน

2. ยุบโค้ดได้ด้วย ทำให้ไม่เกะกะดวงตา หาโค้ดได้ง่ายขึ้น

ส่วนการใช้งาน ไปเล่นกันดูนะครับ ลองไล่คลิกดูเมนูต่างๆ ว่ามันมีอะไรบ้าง เดี๋ยวก็จะใช้งานคล่อง