วิธีการเปลี่ยนชุดไอค่อนอย่างรวดเร็ว

  1. คลิกขวาที่หน้าจอ เลือก run command
  2. พิมพ์คำว่า icon แล้วกด enter
  3. เลือกชื่อชุดไอค่อนในรายการ แล้วกดปุ่ม OK

จบข่าว