แต่ก่อนแต่ไร เวลาเราจะเขียนโค้ดส่งอีเมล์ ก็มักจะใช้ฟังก์ชั่น mail() ซึ่งมีมาอยู่แล้วในตัวภาษา PHP แต่ข้อเสียของคำสั่ง mail() นี้ก็คือ อีเมล์ที่ส่งไปยัง hotmail , gmail , yahoo หรืออีเมล์อื่นๆที่ให้บริการสาธารณะอยู่ มักจะไปอยู่ใน junkmail และข้อเสียอีกข้อที่เห็นได้ชัดก็คือ เวลาจะทดสอบโค้ดส่งอีเมล์บนเครื่องของเรา ( คือเครื่อง localhost ) มันค่อนข้างวุ่นวาย ต้องติดตั้งอีเมล์เซิฟเวอร์ argosoft mail server หรือ hmailserver

ปัญหาสองข้อที่กล่าวมาจะหมดไปเมื่อท่านใช้ phpmailer

phpmailer เป็นคลาสที่ถูกเขียนมาเพื่อทำการส่งอีเมล์โดยเฉพาะ โดยมันเองจะส่งผ่าน smtp เหมือนตัว outlook  มันจะต้องใช้แอคเค้า hotmail,gmail,yahoo ที่มีอยู่จริงของเราเป็นตัวส่ง ( สามารถส่งใน localhost ได้เลย โดยไม่ต้องติดตั้ง mailserver แต่อย่างไร )

เรื่อง phpmailer นั้นมีคณาจารย์ในอินเตอร์เน็ตเขียนไว้ค่อนข้างเยอะ ซึ่งสักครู่ผมจะนำมาเสนอท่าน แต่สิ่งหนึ่งที่ไม่ค่อยมีคนเขียนถึงคือ การเปิดใช้งาน SSL ใน appserv ( phpmailer มันต้องใช้ ) แต่ก็เป็นโชคดีของท่านที่ผมเขียนไว้ให้แล้ว

เอาละครับเรามาดูลำดับขั้นตอนในการเขียนโค้ดส่งอีเมล์ด้วย phpmailer

1.  เปิดใช้งาน SSL ใน appserv ( appserv ต้องใ้ช้เวอร์ชั่น 2.5 ขึ้นไป )

2. เขียนโค้ดส่งอีเมล์ด้วย phpmailer

PHPMailer ส่งอีเมลล์ผ่าน SMTP server

เขียน php ส่งเมล์ด้วย PHPMailer ด้วย Gmail Account

ส่ง เมล์จากเว็บของเราให้เข้า inbox hotmail ให้ได้ทุกครั้ง

3 บทความนี้ผมเอามาเสนอท่านเป็นทางเลือก จริงๆอ่านบทความใดบทความหนึ่ง ก็ได้

เท่านี้แหละครับ โค้ดมันไม่ได้เขียนยากและทำความเข้าใจยาก แต่อย่างไร สิ่งที่เป็นปัญหาจริงๆก็คือ เปิด SSL กันไม่เป็นและไม่มีใครเขียนสอนไว้