ฟังก์ชั่น AVG() ใช้สำหรับหาค่าเฉลี่ยในฐานข้อมูลจากฟิลด์ที่เป็น ตัวเลข

ไวยากรณ์

SELECT AVG(column_name) FROM TABLE_NAME

ตัวอย่างการใช้งาน

สมมติว่าเรามีตารางๆหนึ่งเก็บการสั่งซื้อ ชื่อ “Orders”:

O_Id OrderDate OrderPrice Customer
1 2008/11/12 1000 Hansen
2 2008/10/23 1600 Nilsen
3 2008/09/02 700 Hansen
4 2008/09/03 300 Hansen
5 2008/08/30 2000 Jensen
6 2008/10/04 100 Nilsen

และเราต้องการหาค่าเฉลี่ย ในฟิลด์ “OrderPrice”.

เราจะใช้คำสั่งดังนี้ :

SELECT AVG(OrderPrice) AS OrderAverage FROM Orders

ผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นดังนี้ :

OrderAverage
950

เอาล่ะ ทีนี้ถ้าเราต้องการเลือกเฉพาะ customers ที่มี  OrderPrice มากกว่าค่าเฉลี่ยทั้งหมด .

เราก็ใช้คำสั่ง SQL อย่างนี้ :

SELECT Customer FROM Orders
WHERE OrderPrice>(SELECT AVG(OrderPrice) FROM Orders)

ผลลัพธ์ที่ออกมาจะเป็นอย่างนี้ :

Customer
Hansen
Nilsen
Jensen

ศึกษาฟังก์ชั่นของ SQL ไว้เยอะๆนะครับ ชีวิตจะได้สบายขึ้น และคุณจะรู้ว่าคำสั่ง SQL นั้นมีอะไรมากกว่าที่คิด