ในเทเบิลจะมีบางฟิลด์ที่มีค่าซ้ำๆกัน และบางครั้งเราต้องการดึงเอาข้อมูลจากฟิลด์นั้น โดยอยากจะได้เฉพาะค่าที่มันไม่ซ้ำกันเท่านั้น ถ้าท่านเกิดกิเลสอย่างนี้เมื่อไร คำสั่ง DISTINCT ช่วยท่านได้

ไวยากรณ์

SELECT DISTINCT column_name(s)
FROM TABLE_NAME

ตัวอย่างการใช้งาน

The “Persons” table:

P_Id LastName FirstName Address City
1 Hansen Ola Timoteivn 10 Sandnes
2 Svendson Tove Borgvn 23 Sandnes
3 Pettersen Kari Storgt 20 Stavanger

ถ้าเราต้องการเลือกเอาเฉพาะค่าที่ไม่ซ้ำกัน จากคอลัมน์   “City”

เราสามารถใช้คำสั่งอย่างนี้

SELECT DISTINCT City FROM Persons

ผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นดังนี้

City
Sandnes
Stavanger