ฟังก์ชั่น MAX() จะคืนค่าที่มากที่สุดในคอลัมน์ที่ระบุ ออกมา หรือจะพูดง่ายๆก็ว่า ใช้สำหรับหาค่าที่มากที่สุด นั่นเอง.

ไวยากรณ์

SELECT MAX(column_name) FROM TABLE_NAME

ตัวอย่างการใช้งาน

สมมติว่าเรามีตาราง  “Orders” :

O_IdOrderDateOrderPriceCustomer
12008/11/121000Hansen
22008/10/231600Nilsen
32008/09/02700Hansen
42008/09/03300Hansen
52008/08/302000Jensen
62008/10/04100Nilsen

และเราต้องการหาค่าที่มากที่สุดในคอลัมน์ “OrderPrice” .

เราสามารถใช้คำสั่งดังนี้ :

SELECT MAX(OrderPrice) AS LargestOrderPrice FROM Orders

ผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นดังนี้ :

LargestOrderPrice
2000