ฟังก์ชั่น NOW() จะคืนค่ากลับมาเป็นวันและเวลาปัจจุบัน

ไวยากรณ์ NOW()

SELECT NOW() FROM TABLE_NAME


ตัวอย่างการใช้งาน NOW()

สมมติว่าเรามีตาราง “Products”

Prod_IdProductNameUnitUnitPrice
1Jarlsberg1000 g10.45
2Mascarpone1000 g32.56
3Gorgonzola1000 g15.67

แล้วเราต้องการแสดงรายงานราคาสินค้า ณ เวลาปัจจุบันว่าแต่ละรายการตอนนี้ขายราคาเท่าไร

เราสามารถใช้คำสั่งได้ดังนี้

SELECT ProductName, UnitPrice, Now() AS PerDate FROM Products

ผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นดังนี้

ProductNameUnitPricePerDate
Jarlsberg10.4510/7/2008 11:25:02 AM
Mascarpone32.5610/7/2008 11:25:02 AM
Gorgonzola15.6710/7/2008 11:25:02 AM