ฟังก์ชั่น SUM() ใช้สำหรับหาผลรวมของคอลัมน์ที่เป็นตัวเลข .

ไวยากรณ์ SQL SUM()

SELECT SUM(column_name) FROM TABLE_NAME


ตัวอย่างการใช้งาน SQL SUM()

สมมติว่าเรามีตาราง “Orders” ข้อมูลภายในประมาณนี้:

O_IdOrderDateOrderPriceCustomer
12008/11/121000Hansen
22008/10/231600Nilsen
32008/09/02700Hansen
42008/09/03300Hansen
52008/08/302000Jensen
62008/10/04100Nilsen

แล้วเราต้องการหาผลรวมของคอลัมน์ “OrderPrice” .

เราสามารถใช้คำสั่งได้ดังนี้ :

SELECT SUM(OrderPrice) AS OrderTotal FROM Orders

ผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นดังนี้ :

OrderTotal
5700