ฟังก์ชั่น UCASE() ใช้สำหรับแปลงค่าในฟิลด์ให้เป็นตัวใหญ่ทั้งหมด (ทั้งคำนะไม่ใช่ ทั้งตาราง)

ไวยากรณ์ UCASE()

SELECT UCASE(column_name) FROM TABLE_NAME

ตัวอย่างการใช้งาน UCASE()

สมมติว่าเรามีตาราง  “Persons” :

P_IdLastNameFirstNameAddressCity
1HansenOlaTimoteivn 10Sandnes
2SvendsonToveBorgvn 23Sandnes
3PettersenKariStorgt 20Stavanger

แล้วเราต้องการเลือกข้อมูลจากคอลัมน์  “LastName” กับ  “FirstName” และแปลงค่าที่ได้จากคอลัมน์  “LastName” ให้เป็นอักษรตัวใหญ่ .

เราจะใช้คำสั่งดังนี้ :

SELECT UCASE(LastName) AS LastName,FirstName FROM Persons

ผลลัพธ์จะเป็นดังนี้ :

LastNameFirstName
HANSENOla
SVENDSONTove
PETTERSENKari