คำสั่ง UPDATE เป็นคำสั่งที่ใช้สำหรับ แก้ไขค่าในฐานข้อมูล

ไวยากรณ์จะเป็นดังนี้

1
2
3
UPDATE table_name
SET column1=value, column2=value2,...
WHERE some_column=some_value

ข้อควรจำ: เมื่อเราใช้คำสั่ง UPDATE เราจะต้องระบุคำสั่ง WHERE ด้วยเสมอ ไม่งั้นแล้วมันจะไป แก้ไขค่าในฐานข้อมูลของเรา ทุกเรคคอร์ด ซึ่งมันคงไม่ใช่สิ่งที่เราต้องการ

ตัวอย่าง

ตาราง “Persons” :

P_IdLastNameFirstNameAddressCity
1HansenOlaTimoteivn 10Sandnes
2SvendsonToveBorgvn 23Sandnes
3PettersenKariStorgt 20Stavanger
4NilsenJohanBakken 2Stavanger
5TjessemJakob

สมมติว่าเราต้องการเปลี่ยน Adress และ City ของคุณ  “Tjessem, Jakob”

เราจะใช้คำสั่งดังนี้

1
2
3
UPDATE Persons
SET Address='Nissestien 67', City='Sandnes'
WHERE LastName='Tjessem' AND FirstName='Jakob'

ข้อมูลในตารางก็จะถูกเปลี่ยนเป็นดังนี้

P_IdLastNameFirstNameAddressCity
1HansenOlaTimoteivn 10Sandnes
2SvendsonToveBorgvn 23Sandnes
3PettersenKariStorgt 20Stavanger
4NilsenJohanBakken 2Stavanger
5TjessemJakobNissestien 67Sandnes

ข้อควรระวังในการใช้คำสั่ง UPDATE

ข้อควรระวังอย่างยิ่งของการใช้ คำสั่ง UPDATE ก็คือ ถ้าเราลืมใส่คำสั่ง WHERE ไปด้วย ตามตัวอย่างข้างล่าง:

1
2
UPDATE Persons
SET Address='Nissestien 67', City='Sandnes'

ข้อมูลในฟิลด์ Address และ City จะถูกเปลี่ยนทั้งหมด:

P_IdLastNameFirstNameAddressCity
1HansenOlaNissestien 67Sandnes
2SvendsonToveNissestien 67Sandnes
3PettersenKariNissestien 67Sandnes
4NilsenJohanNissestien 67Sandnes
5TjessemJakobNissestien 67Sandnes