ภาพไม่เกี่ยวข้องกับบทความ ไว้ดูให้สบายตา เฉยๆ

ปัญหานี้เกิดจากท่านลืมปิดประโยคคำสั่งด้วย ; (semi colon) ดูตัวอย่างโค้ดที่มีปัญหานะครับ

<?php
$to = "platoosom@gmail.com";
$from = "platoosom@hotmail.com";
$subject = "ลองส่งเมล์ที่มี notification"
$message = "ทดสอบ";
?>

เออเร่อจะเป็นดังนี้

Parse error: syntax error, unexpected T_VARIABLE in E:\www\tutorial\Untitled-1.php on line 5

ท่านจะเห็นว่า เราลืมปิด ; ท้ายบรรทัดที่ 4 เวลาฟ้องมันจะฟ้อง บรรทัดที่ 5 เพราะฉะนั้น เวลาแก้ท่านก็ดูเหนือบรรทัดที่ฟ้องไป 1 บรรทัด นะครับ