Post archive

Tag: virtual host

 • AppServ

  ติดตั้ง SSL บน localhost

  ก่อนจะทำตามบทความนี้ ทางที่ดีควรจะมีความรู้เรื่อง virtual host ก่อน อ่านได้ที่บทความนี้ วิธีสร้าง Virtual host เมื่อติดตั้ง SSL แล้วเราสามารถใช้งานเว็บในรูปของ https ในบทความนี้ผมใช้ appserv 2.5.10 ถึงเป็นเวอร์ชั่น 6 ผมก็ว่าวิธีการไม่แตกต่างกัน กระบวนการมันจะแบ่งเป็นขั้นตอนหลักๆตามนี้ครับ

  READ MORE
 • PHP

  วิธีสร้าง Virtual host

  การสร้าง Virtual Host

  มีประโยชน์ต่อการเขียนโปรแกรมอย่างไร
  ทำอย่างไร

  READ MORE