หลังจากที่ดาวน์โหลดตัว TinyMCE และลองใช้งานดู จะรู้สึกว่าตัวอักษรที่แสดงในช่องป้อนข้อมูลเล็กไปหน่อย ( หรือเปล่า )

เอาเป็นว่า ไม่ถูกใจอยากเปลี่ยน ไปหาไฟล์นี้ให้เจอนะคับ แล้วเปิดมันขึ้นมา

|–tinymce_3_ob3

|—- tinymce

|—— themes

|——– advanced

|———- skins

|———— default

|————– content.css

body, td, pre {font-family:Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size:10px;}

แก้เป็น

body, td, pre {font-family:MS Sans Serif; font-size:10px;}

แค่นี้เรียบร้อยโรงเรียนจีน