อ่านกันเสียก่อน

1. CAPTCHA คืออะไร

2. CAPTCHA – เอ็งเป็นมนุษย์ใช่บ่

ใกล้จะครบ Series อธิบายการใช้งาน CAPTCHA ที่ผมลิสต์ทิ้งไว้ใน  CAPTCHA – เอ็งเป็นมนุษย์ใช่บ่ วันนี้ก็มาถึงคิวของ Cryptographp วิธีการใช้งานนั้นก็แบ่งออกเป็น 2 ขั้นตอนหลักๆ เหมือนในบทความ CAPTCHA ที่ผมเขียนมาก่อนหน้านี้  คือ

1. Download library Cryptographp

2. เขียนโค้ด

ไม่ต้องพูดพล่ามทำเพลง ให้เปลืองน้ำลายกันล่ะ โซ้ยกันเลย

1. คลิก Download the script เพื่อดาวน์โหลดตัว library

2. เขียนโค้ด

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
<?php
 $cryptinstall="crypt/cryptographp.fct.php";
 include $cryptinstall;
 
// ถ้า user submit ฟอร์มมา
if( $_POST['ispostback'] ){
 
	// ถ้าป้อน captcha มาถูกต้อง 
	if (chk_crypt($_POST['captcha'])){
 
		echo "ถูกต้อง";
	} else{
	// ถ้าป้อน captcha ไม่ถูกต้อง 
		echo "ป้อน captcha ไม่ถูกต้อง ไม่ให้เก็บข้อมูลลงฐาน";
	}
 
}
?>
<html>
<head>
<title>Cryptographp</title>
</head>
<body>
<form id="form1" method="post" action="">
 <p>
  <label for="username">username </label>
  <input type="text" name="username" id="username" />
  <label for="password">password </label>
  <input type="text" name="password" id="password" />
  <label for="captcha">captcha </label>
<!-- เตรียมช่องไว้ให้ user ป้อน captcha-->
  <input type="text" name="captcha" id="captcha" />
<!-- แสดงภาพ captcha -->  
  <?php dsp_crypt(0,1); ?>
  <input name="ispostback" type="hidden" value="true" /> 
  <input type="submit" name="button" id="button" value="Submit" />
 </p>
</form>
</body>
</html>

ผลลัพธ์จากโค้ดจะเป็นดังนี้

การทำงานของโค้ดนั้น มีอยู่ 3 จุดที่สำคัญ

1. include ตัว library เข้ามา สิ่งที่ต้องจำไว้ก็คือ โค้ดสองบรรทัดนี้จะต้อง อยู่บรรทัดแรกสุดของโค้ด เพราะว่าในไฟล์ cryptographp.fct.php จะมีการเรียกใช้ session ไม่งั้นแล้วจะเกิด error

และตัวแปร $cryptinstall จะต้องประกาศไว้ ในไฟล์ cryptographp.fct.php จะมีการเรียกใช้ ตัวแปรนี้ กำหนดพาธให้กับภาพ CAPTCHA ที่จะแสดง ถ้าตรงนี้ท่านดัดแปลงให้เหลือบรรทัดเดียวเป็น include(“crypt/cryptographp.fct.php”); ภาพอาจจะแสดงไม่ได้

$cryptinstall="crypt/cryptographp.fct.php";
include $cryptinstall;

2. เตรียมช่องให้ user ป้อน captcha และแสดงตัว captcha สำหรับคำสั่ง dsp_crypt(0,1) จะเห็นว่าส่งพารามิเตอร์เข้าไป 2 ตัว ตัวแรกที่เป็น 0 เป็นพารามิเตอร์ที่ใช้สำหรับกำหนดไฟล์คอนฟิก ค่าที่เป็นไปได้ของพารามิเตอร์ตัวนี้คือ 0,ชื่อไฟล์คอนฟิก พารามิเตอร์ตัวนี้ผมแนะนำว่าอย่าไปสนใจมัน ให้มันเป็น 0 ไป

แต่ถ้าท่านต้องการทราบจริงๆ เข้าไปดู document ที่นี่นะครับ http://www.captcha.fr/index.php?page=34 ส่วนพารามิเตอร์ตัวที่ 2 เป็นตัวกำหนดว่าจะให้แสดงปุ่ม Reload captcha หรือไม่ ค่าที่เป็นไปได้คือ 0,1 0:ไม่แสดง,1:แสดง

<!-- เตรียมช่องไว้ให้ user ป้อน captcha-->
<input type="text" name="captcha" id="captcha" />
<!-- แสดงภาพ captcha -->  
<?php dsp_crypt(0,1); ?>

3. ทำการตรวจสอบว่า captcha ที่ user ป้อนเข้ามาถูกต้องหรือไม่ โดยพารามิเตอร์ที่ส่งเข้าไปในฟังก์ชั่นนี้ก็คือ ช่องที่เราเตรียมไว้ให้ user ป้อน captcha นั่นเอง

chk_crypt($_POST['captcha'])

หวังเป็นอย่างยิ่งว่าบทความนี้ จะเป็นประโยชน์แก่ท่านผู้อ่าน ขอพลังจงอยู่กับท่าน เจไดทั้งหลาย

แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม

1.http://www.captcha.fr/index.php?page=1&langue=en

2.Demo

3.Document