เดี๋ยวนี้เว็บไทยโดยส่วนใหญ่เริ่มเปลี่ยนการใช้งานจาก TIS-620 มันเป็น UTF-8 กันแล้ว การจะใช้งาน UTF-8 อย่างสมบูรณ์นั้น

ต้องประกอบ ไปด้วยส่วนประกอบ ต่อไปนี้ ***ถ้าไม่เขียนติดต่อ database ก็ข้ามไป

1. database ต้องกำหนดเป็น UTF8

2.table ต้องกำหนดเป็น UTF8

3. filds ที่เป็น char , varchar , text , tinytext , meduimtext , longtext ต้องกำหนดเป็น UTF8

4. การเชื่อมต่อเพื่อใช้งาน database ต้องกำหนด encoding เป็น UTF8

<?php
$hostname_connection = "localhost";
$database_connection = "db_members";
$username_connection = "root";
$password_connection = "";
$connection = mysql_pconnect($hostname_connection, $username_connection, $password_connection);
mysql_query("SET NAMES UTF8");
?>

ใส่คำสั่ง mysql_query(“SET NAMES UTF8”); เข้าไปทันทีหลังจากเชื่อมต่อ database

5.encoding ของเพจ ต้องกำหนดเป็น UTF8

<meta http-equiv=”Content-Type” content=”text/html; charset=utf-8″ />

6.encoding ของไฟล์ ต้องกำหนดเป็น UTF8

สำหรับข้อ 6 นั้น ถ้าท่านใช้ dreamweaver สร้างเว็บเพจ และได้กำหนดในข้อ 5 แล้ว dreamweaver จะจัดการให้อัตโนมัติ
แต่ถ้าท่านใช้ notepad ตอน save ท่านต้องกำหนดตัวเลือก encoding ให้เป็น UTF-8 ด้วย ไม่งั้นแล้วปัญหาจะตามมา

จะเล่ากรณีศึกษา กรณีหนึ่ง มีเพื่อนคนหนึ่งต้องการจะเปลี่ยน เว็บไซต์ของตัวเอง จาก TIS-620 มาเป็น UTF-8 เขาได้กระทำการ
ตั้งแต่ ข้อ 1-4 เรียบร้อย มาถึงเปลี่ยน encoding ของเพจให้เป็น UTF-8 เขาใช้ dreamweaver ค้นหาและแทนที่ คำว่า tis-620
ด้วยคำ utf-8 กำหนดให้หาทุกไฟล์ในโฟลเดอร์ คือจะเปลี่ยน encoding ของทุกๆไฟล์

การทำอย่างนี้ไม่ถูกต้อง ขอย้ำนะครับว่าไม่ถูกต้องถึงแม้

<meta http-equiv=”Content-Type” content=”text/html; charset=tis-620″ />

จะถูกเปลี่ยนไปเป็น

<meta http-equiv=”Content-Type” content=”text/html; charset=utf-8″ />

ก็จริง แต่ตัวไฟล์เองยังถูกจัดเก็บในรูปแบบ ANSI ไม่ใช่ UTF8 เวลาท่านพิมพ์ภาษาไทยลงในไฟล์นั้น จะเกิดปัญหาตอนรัน ชัวร์

ทางที่ถูกต้องจริงๆก็คือ ให้เปิดไฟล์ทีละไฟล์และค่อยๆเปลี่ยนไป

ถ้าเปิดด้วย notepad ให้ save as แล้วเลือก encoding เป็น UTF-8

ถ้าเปิดด้วย dreamweaver ให้ไปที่
Modify>Page Properties…>Title/Encoding>Unicode(UTF-8) แล้ว save

หวังว่าบทความนี้จะเป็นแนวทางให้ท่านได้บ้าง