พอดีมีน้องคนหนึ่งถามเรื่องเออเร่อนี้มา เลยเอามาเขียนเป็นบทความเผื่อว่าจะได้เป็นประโยชน์แก่คนอื่นด้วย  เออเร่อเป็นดังข้างล่าง

เออเร่อนี้บอกว่า มันไม่สามารถ include ไฟล์ที่ต้องการเข้ามาได้ เพราะหาไฟล์นั้นไม่เจอ และได้แจ้งมาด้วยว่าเออเร่อที่บรรทัดเท่าไร

ความผิดของเออเร่อนี้มีสถานเดียวเลยคือ พาธ ผิด วิธีแก้ก็แค่ทำ พาธ ให้ถูก แค่นั้น คุณอาจจะลืมใส่โฟลเดอร์ย่อย หรือ ใส่ชื่อโฟลเดอร์ผิด ลองตรวจสอบให้ละเอียด

ทีนี้ จากภาพนี้ที่ผมมอง ผิดเพราะลืมใส่โฟลเดอร์ย่อย ผมสังเกตยังไง ผมสังเกตอย่างนี้ครับ

โค้ดบอกว่า มันพยายาม include ไฟล์ที่พาธนี้

พอผมดูเออเร่อตรงนี้ มันมีโฟลเดอร์ชื่อ dbsocial เข้ามาด้วย

แสดงว่าคนเขียนโค้ดใส่โค้ดตัวเองไว้ภายใต้โฟลเดอร์ dbsocial แล้วเขียนคำสั่งยังไงสักอย่างโดยพลาดใส่ dbsocial เข้าไป