กรรมวิธีนี้จะช่วยป้องกันการส่งอีเมล์จากเวิร์ดเพรส ไปหล่นลงใน junk mail และกรรมวิธีนี้จะเหมาะกับการไปใช้ร่วมกับปลักอินประเภทสร้างฟอร์มส่งอีเมล์ จำพวกเรื่องร้องเรียน หรืออะไรเทือกๆนี้

ปลักอินที่จำเป็นจะต้องติดตั้งชื่อ Configure SMTP หลังจากติดตั้งและ activate มันแล้ว ให้ทำดังนี้

1. ไปที่ Settings > SMTP
Configure SMTP-01

2. กำหนดค่าต่างๆดังนี้
Configure SMTP-02

Send email vai gmail – ติ๊กถูก
SMTP host – smtp.gmail.com
SMTP port – 465
Secure connection prefix – ssl
Use SMTPAuth? – ติ๊กถูก
SMTP username – ใส่ gmail ของท่าน (ของผมใช้ google apps)
SMTP password – รหัสผ่าน gmail
Wordwrap length – กำหนดเนื้อหาอีเมล์กี่ตัวอักษร ให้ขึ้นบรรทัดใหม่
Sender e-mail – กำหนดอีเมล์ผู้ส่ง (ซึ่งก็ใ่ส่ gmail ของท่านนั่นแหละ)
Sender name – ชื่อผู้ส่ง

3. หลังจากกำหนดค่าต่างๆเรียบร้อยแล้วก็กดปุ่ม Save Changes

4. ลองกดปุ่ม Send test e-mail เพื่อทดลองส่งอีเมล์ดู ถ้าค่าต่างๆกำหนดไว้ถูกต้อง ก็จะต้องมีอีเมล์เข้าไปยังอีเมล์ของ ผู้ดูแลระบบ ซึ่งก็มักจะเป็นอีเมล์ของเราอีกนั่นแหละ