ใครหลายๆคนเมื่อต้องการจะตกแต่งภาพเบื้องต้น เช่นการครอปภาพ พลิกซ้าย พลิกขวาภาพ ก่อนนำมาใช้ในเวิร์ดเพรส จะต้องนำภาพนั้นไปทำมาจาก photoshop ก่อน โดยหารู้ไม่ว่า ความสามารถพื้นฐานเล็กๆนี้ เวิร์ดเพรสนั้นมันสามารถทำได้ด้วยตัวมันเองอยู่แล้ว แถมมันยังเก็บภาพออริจินอลไว้ให้เราด้วย เพื่อให้เรารีเซ็ตกลับในยามอยากคืนรัง

ล้อกอินเข้าสู่ระบบแล้วไปที่เมนู Media > Library > ลองคลิก Edit ภาพสักภาพ
wordpress-media-01

คลิกปุ่ม Edit Image อีกที
wordpress-media-02

จะเห็นว่าสิ่งที่เราสามารถกระทำกับภาพนั้นๆ ได้แก่
wordpress-media-03

  1. เลือกครอปเอาเฉพาะส่วนที่ต้องการ
  2. หมุนภาพไปทางซ้าย
  3. หมุนภาพไปทางขวา
  4. พลิกภาพจากบนลงล่าง ล่างขึ้นบน
  5. พลิกภาพจากซ้ายไปขวา ขวาไปซ้าย
  6. Undo ยกเลิกสิ่งที่กระทำลงไป
  7. Redo ทำซ้ำสิ่งที่เพิ่งได้ยกเลิกไป

เห็นมั้ยเวิร์ดเพรสเจ๋งชะมัด