ปัญหาของผมมันเกิดจากตัว Apache มันใช้พอร์ต 443 ชนกันกับ VMWare

ปัญหานี้ผมเคยเจอมาครั้งหนึ่งแล้วในอดีตจากที่ตัว Apache เหมือนกัน ใช้พอร์ต 443 ชนกันกับ Skype

สำหรับแนวทางแก้ปัญหา บอกไว้ก่อนว่าถ้ามันเกิดจากพอร์ตชนกันนะ และปัญหาที่จั่วหัวไว้นั้นมันก็น่าจะเกิดจากปัญหาของพอร์ตชนกันทั้งหมดนั่นแหละ  แนวทางแก้ปัญหาเป็นไปได้ 2 แนวทาง

  1. เปลี่ยนให้ Apache ไปใช้พอร์ตอื่นแทนพอร์ต 443
  2. เปลี่ยนให้ VMWare ไปใช้อร์ตอื่นแทนพอร์ต 443

ซึ่งผมขอนำเสนอให้เปลี่ยนพอร์ต VMWare ไปใช้อย่างอื่นแทนจะง่ายกว่า

ลืมบอกไป โดยความเป็นจริงแล้วนั้น พอร์ต 443 นี้มันเป็นพอร์ตมาตรฐานสำหรับ https ซึ่งอี Apache มันก็ถูกกำหนดมาว่าบริการภายในของมันบางตัวจำต้องใช้พอร์ตนี้  อี VMWare ก็เหมือนกัน

มาดูวิธี

1. เปิด VMWare ขึ้นมา คลิก Edit > Preferences…

2. คลิก Shared VMs > Change Settings

3. คลิก Disable Sharing

4. เปลี่ยนหมายเลขพอร์ต จากนั้นคลิก Enable Sharing

ถ้าหากมีหน้าต่างแจ้งขึ้นมาว่า พอร์ตนั้นๆถูกโปรแกรมอื่นใช้งานอยู่ ก้ให้คลิกปุ่ม OK แล้วเปลี่ยนพอร์ตเป็นหมายเลขอื่นแทน

5. เสร็จแล้วคลิกปุ่ม OK ก็เป็นอันเรียบร้อย