XML/SWF Charts การสร้าง flash กราฟ อันสวยงาม ภาค 7 Finally ตบตูด

 

บทนี้คงเป็นบทส่งท้าย ท้ายสุด สำหรับซี่รี่ชาร์ท บทความที่เขียนมาทั้งหมด เป็นการใช้เบื้องต้นเท่านั้น สำหรับชาร์ทตัวนี้ ยังมีการปรับ

แต่งได้อีกมากมาย ซึ่งถ้าเอามาเขียนคงกินบทความไปไม่น้อย คงต้องให้ท่านๆ ที่ติดตามมา ได้เข้าไปอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมจากเว็บไซต์

เจ้าของเค้าล่ะครับ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า บทความชุดนี้จะเป็นประโยชน์แก่ท่านบ้าง แม้นิดหน่อยก็ยังดี

 

มีสิ่งหนึ่งที่อยากจะพูดเพื่อเป็นความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ xml ว่า xml เป็นภาษาที่ใช้อธิบายข้อมูล element ทุกตัว เราเป็นคนคิดเอง

ทางผู้รับผิดชอบภาษาตัวนี้ ให้มาเพียงแค่กฎเท่านั้น

 

กฎโดยคร่าวๆ ของ xml คือ

1. xml เป็นภาษาที่ case-sensitive คือให้ความสำคัญกับตัวอักษรเล็ก-ใหญ่

2.xml จะต้องมี element ที่เป็น root เสมอ

3.element ทุกตัว เมื่อเปิดแล้วจะต้องปิด เสมอ เช่น <row></row> หรือ <null /> ( แบบนี้เรียกปิดตัวเอง)