ผมเป็นคนหนึ่งที่ยังคงใช้ win-xp อยู่ เนื่องจากเหตุผลหลายๆประการ (ประการสำคัญสุดก็คือ คอมมันเก่าจ้า) เวลาคลิกขวาที่ไฟล์แล้วเลือก open with มันจะต้องให้เลือกอยู่เรื่อย ว่าจะให้ใช้เว็บเซอวิส หรือว่าเลือกเปิดด้วยโปรแกรมใดๆ ในเครื่อง

open with

ทุกครั้งเราก็เลือกว่าให้เปิดด้วยโปรแกรมในเครื่อง รำคาญตัวเลือกคำแนะนำเอามากๆ

ผมเคยเจอวิธีปรับใน registry ไม่ใช้มันถามแล้วล่ะ แต่ไม่ได้บันทึกไว้ ตอนหลังๆขี้เกียจหาวิธีปรับ ก็เลือกๆมันไป พอนานๆอีก ชักเบื่อเลือก เลยหาวิธีปรับแต่ง เมื่อได้แล้วก็บันทึกไว้เสียหน่อย ยามจะใช้จะได้หาได้จากเว็บของตัวเอง

1. เปิด regedit ขึ้นมา
2. ไปที่ HKEY_CLASSES_ROOT\Unknown\shell\openas\command
3. ปรับแก้ค่าเดิมจาก

%SystemRoot%\system32\rundll32.exe %SystemRoot%\system32\shell32.dll,OpenAs_RunDLL %1

เป็น

%SystemRoot%\system32\rundll32.exe %SystemRoot%\system32\shell32.dll,OpenAs_RunDLL %1 %2

ง่ายๆคือเติม %2 ต่อท้ายค่าเดิมเข้าไป

หลังจากนี้ไปเมื่อ open with มันก็จะไม่ถามแล้ว ให้เราเลือกจากรายการโปรแกรมที่มีอยู่ในเครื่องเลย ชีวิตมีความสุขเพิ่มขึ้นอีกขีดนึง