Post archive

Tag: class

  • PHP

    PHP : อัปโหลดรูปภาพเก็บในฐานข้อมูล

    การอัปโหลดรูปภาพเก็บในฐานข้อมูล มีวิธีทำ 2 วิธี คือ อัปโหลดเป็นรูปภาพเก็บไว้ในโฟลเดอร์ แล้วเก็บชื่อภาพไว้ในฐานข้อมูล อัปโหลดรูปภาพอัดลงไปในฐานข้อมูลเลย ทั้งสองวิธีนี้ต่างมีข้อดีและข้อเสีย วิธีที่ 1 ข้อดีคือ ฐานข้อมูลไม่บวม เพราะเก็บเฉพาะชื่อรูปภาพเท่านั้น ส่วนข้อเสียคือ โฟลเดอร์ที่ใช้เก็บรูปภาพ ต้องกำหนด permission เป็น 0777 เขียนและอ่านได้ ซึ่งในบางสภาพแวดล้อม เป็นเรื่องที่ลำบาก โดยเฉพาะกับโฮสต์ที่เป็นวินโดว ต้องติดต่อ admin ให้ช่วย ช่างวุ่นวาย วิธีที่ 2 ข้อดีคือ ไม่ต้องสนใจ permisstion ของโฟลเดอร์ที่เก็บรูปภาพ ส่วนข้อเสียคือ ฐานข้อมูลจะบวมใหญ่ โดยใช่เหตุ ถ้าระบบเล็กๆก็ไม่เป็นไรหรอก แต่ถ้าระบบใหญ่ๆ มีปัญหาแน่ จะกล่าวถึงวิธีที่ 1 ก่อน ผมขอแนะนำคลาสตัวหนึ่งชื่อ class.upload.php ผมใช้อยู่ อันที่จริง php มีคำสั่งจัดการรูปภาพอยู่นะ แต่ผมว่าใช้โค้ดที่คนอื่นเขียนแจกไว้แล้ว คล่องกว่า ซึ่ง class.upload.php นี้ ความสามารถสูงส่ง […]

    READ MORE