Post archive

Category: PHP-function

 • PHP-function

  PHP array_pop() คำสั่งสำหรับเอาค่าตัวสุดท้ายออกจากอะเรย์

  วันก่อนผมเขียนเล่าวิธีการเพิ่มค่าเข้าไปในอะเรย์ แบบนำไปต่อท้าย PHP ฟังก์ชั่น array_push() เพิ่มข้อมูลเข้าไปในอะเรย์ วันนี้จะกล่าวถึงวิธีการเอาค่าตัวแรกออกจากอะเรย์ คำสั่งนี้มักใช้ร่วมกับคำสั่ง array_push() สองคำสั่งนี้เอาไปประยุกต์ทำระบบแชท ได้

  READ MORE
 • PHP-function

  PHP ฟังก์ชั่น array_push() เพิ่มข้อมูลเข้าไปในอะเรย์

  เมื่อเราต้องการเพิ่มข้อมูลใหม่เข้าไปต่อท้ายอะเรย์เดิม ที่มีอยู่ เราจะใช้คำสั่ง array_push() นี่แหละ เป็นตัวช่วย คำสั่ง array_push() นี้ มักจะถูกนำไปใช้ทำระบบแชท ข้อความที่พิมพ์มาทีหลัง จะไปแสดงต่อท้าย ข้อความเดิม

  READ MORE
 • PHP PHP-function

  ลบค่าที่ซ้ำกันใน Array ทิ้ง

  ตัวอย่างโค้ด : 1 2 3 4 5 < ?php $array = array( "นก","ไก่", "ปู", "นก","ปู", "ปลา" ); $result = array_unique( $array ); print_r($result); ?>< ?php $array = array( "นก","ไก่", "ปู", "นก","ปู", "ปลา" ); $result = array_unique( $array ); print_r($result); ?> ผลลัพธ์ : Array ( [0] => นก [1] => ไก่ [2] => ปู [5] => […]

  READ MORE
 • PHP PHP-function

  ลบค่าใน Array ตัวที่ 1 อย่างถาวร

  ตัวอย่างโค้ด : 1 2 3 4 5 6 7 8 < ?php $fruit_list = array("orange", "banana", "apple");   $first_fruit = array_shift($fruit_list);   print( $first_fruit ); print_r($fruit_list); ?>< ?php $fruit_list = array("orange", "banana", "apple"); $first_fruit = array_shift($fruit_list); print( $first_fruit ); print_r($fruit_list); ?> ผลลัพธ์ที่ได้ : orange Array ( [0] => banana [1] => apple )orange Array ( […]

  READ MORE
 • PHP PHP-function

  ดึงข้อมูลจาก Array แบบสุ่ม

  ตัวอย่างโค้ด : 1 2 3 4 5 <?php $array = array("a", "b", "c", "d", "e", "f", "g", "h", "i", "j"); $output = array_rand( $array , 2 ); print_r( $output ); ?><?php $array = array("a", "b", "c", "d", "e", "f", "g", "h", "i", "j"); $output = array_rand( $array , 2 ); print_r( $output ); ?> ผลลัพธ์ […]

  READ MORE
 • PHP PHP-function

  เพิ่มค่าเข้าไปใน Array

  โค้ดตัวอย่าง : 1 2 3 4 5 < ?php $stack = array("ส้ม", "กล้วย", "มะละกอ", "ทุเรียน"); array_push($stack ,"ลองกอง"); print_r( $stack ); ?>< ?php $stack = array("ส้ม", "กล้วย", "มะละกอ", "ทุเรียน"); array_push($stack ,"ลองกอง"); print_r( $stack ); ?> ผลลัพธ์ : Array ( [0] => ส้ม [1] => กล้วย [2] => มะละกอ [3] => ทุเรียน [4] => ลองกอง )Array ( […]

  READ MORE
 • PHP PHP-function

  เพิ่มค่าเข้าไปในช่วงต้นของ Array

  โค้ดตัวอย่าง : 1 2 3 4 5 < ?php $queue = array("ส้ม", "กล้วย"); array_unshift($queue, "แอปเปิล"); print_r($queue); ?>< ?php $queue = array("ส้ม", "กล้วย"); array_unshift($queue, "แอปเปิล"); print_r($queue); ?> ผลลัพธ์ : Array ( [0] => แอปเปิล [1] => ส้ม [2] => กล้วย )Array ( [0] => แอปเปิล [1] => ส้ม [2] => กล้วย ) ฟังก์ชั่น array_unshift ใช้สำหรับเพิ่มค่าเข้าไปใน Array […]

  READ MORE
 • PHP PHP-function

  นับค่าใน Array

  ตัวอย่างโค้ด : 1 2 3 4 < ?php $array = array("hi", "hi", "dog"); print_r(array_count_values($array)); ?>< ?php $array = array("hi", "hi", "dog"); print_r(array_count_values($array)); ?> ผลลัพธ์ : Array ( [hi] => 2 [dog] => 1 )Array ( [hi] => 2 [dog] => 1 ) ฟังก์ชั่น array_count_values นี้ใช้สำหรับนับค่าที่เหมือนกันใน Array ว่าเหมือนกันกี่จำนวน เช่นในตัวอย่างที่ผมแสดงไว้ ผลลัพธ์ที่ได้ hi ซ้ำกัน 2 ครั้ง ส่วน dog […]

  READ MORE
 • PHP PHP-function

  เลือกเอาเฉพาะค่าที่เหมือนกันใน Array

  ตัวอย่างโค้ด : 1 2 3 4 5 6 < ?php $array1 = array("green", "red", "blue"); $array2 = array("green", "yellow", "red"); $result = array_intersect($array1, $array2); print_r($result); ?>< ?php $array1 = array("green", "red", "blue"); $array2 = array("green", "yellow", "red"); $result = array_intersect($array1, $array2); print_r($result); ?> ผลลัพธ์ : Array ( [0] => green [1] => red ) array_intersect […]

  READ MORE
 • PHP PHP-function

  การลบค่าในตัวแปร Array ทิ้งทั้งหมดด้วยคำสั่งเดียว

  โค้ด : 1 2 3 4 5 6 <?php $array = array("นก","เป็ด","ไก่");   // เคลียร์ค่าในตัวแปร $array ทิ้งทั้งหมด $array = array(); ?><?php $array = array("นก","เป็ด","ไก่"); // เคลียร์ค่าในตัวแปร $array ทิ้งทั้งหมด $array = array(); ?> แค่คุณใช้ array() สิ่งที่เคยอยู่ในตัวแปร ก็หลายเกลี้ยง บทความนี้ ดูเหมือนโง่ๆ แต่บางทีเขียนโปรแกรมไปนานๆ ก็เผลอโง่ได้บ่อยๆ มีอยู่ครั้งหนึ่งที่ผมถึงขนาด เขียนลูป เพื่อให้มันลบค่าทั้งหมดที่อยู่ใน Array ทิ้ง มาคิดดูแล้วทำไมตัวเองถึงได้เป็นไปขนาดนั้น

  READ MORE