Post archive

Tag: convert string number

  • PHP

    PHP แปลงตัวหนังสือปนตัวเลขให้เป็นตัวเลข

    เรื่องแปลงตัวหนังสือเป็นตัวเลขนี่เราน่าจะเจอบ่อยในชีวิตการเขียนโปรแกรม อย่างฐานข้อมูลเราเซ็ตฟิลด์ไว้เป็นตัวเลข แต่เวลารับข้อมูลเข้าเราก็ต้องเผื่อกรณีที่ผู้ป้อนๆใส่ตัวเลขพร้อมคอมม่าเข้ามา 1,000 ตัวเลขมีคอมม่าจะถูกมองว่าเป็นตัวหนังสือ เวลาเก็บในฐานข้อมูลมันเก็บแค่ 1 เท่านั้น

    READ MORE