Post archive

Tag: Create New Form

  • Form

    สร้างฟอร์มรับแจ้งลิ้งก์ตายด้วย google docs

    เวลาเราเขียนบล้อก หรือว่าทำเว็บใดๆก็ตาม ปริมาณของลิ้งก์มันจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เป็นเงาตามปริมาณของหน้าเว็บเพจ ทีนี้พอเวลานานเข้าๆ ปัญหาหนึ่งที่จะเจอบ่อยก็คือลิ้งก์ตาย หรือลิ้งก์ไม่ได้แล้ว เว็บที่เราเคยลิ้งก์ไปหาลาจากโลกนี้ไปโลกหน้าเสียแล้ว และมันก็เป็นเรื่องลำบากที่เราจะทราบได้เอง เพราะเวลาชาวบ้านเขาเลิกทำเว็บเขาก็คงไม่ได้มาบอกเราหรอก เพราะฉะนั้น เราเองจึงต้องหาทางจัดการกับพวกลิ้งก์ตายเอาเอง โดยวิธีการหนึ่งที่อยากแนะนำ ก็คือทำฟอร์มไว้ให้เพื่อนๆที่เข้ามาอ่านเว็บเรา ช่วยกันแจ้งลิ้งก์ที่ม่องแท่ง (ถ้าเช็กเองทั้งหมดคงรากแตก)

    READ MORE