Post archive

Tag: Cufón

 • CSS General Other

  @font-face ใช้ฟ้อนท์บนเว็บไซต์ตามใจเธอ

  การใช้ฟ้อนท์บนเว็บไซต์นอกเหนือจากการใช้ cufon แล้ว เรายังสามารถใช้วิธีอื่นอีกด้วย วันนี้ขอเสนอการใช้ฟ้อนท์บนเว็บไซต์อีกวิธีหนึ่ง ซึ่ง support ทุกบราวเซอร์ เร็วกว่า และง่ายกว่าเย้อะ

  READ MORE
 • Javascript jQuery

  Cufon ใช้ฟ้อนท์บนเว็บไซต์ตามใจคุณ

  Cufon สามารถบันดาลให้เว็บไซต์ของคุณมี font แปลกๆ ตามใจคุณได้ แต่ขอแนะนำว่า ให้ใช้เฉพาะฟ้อนท์แปลกๆที่หัวข้อที่สำคัญๆเท่านั้น หากใช้ทั้งเว็บ อาจส่งผลให้เว็บคุณช้าได้ เพราะ Cufónจะแปลงตัวหนังสือของคุณให้เป็นไฟล์ภาพ .png

  READ MORE