Post archive

Tag: cursor mouse

  • CSS

    css ทำมือ

    โดยปกติแล้ว เวลาที่เราเอาเมาส์ไปชี้ที่ลิ้งก์ ตัวพ้อยเตอร์มันก็จะเปลี่ยนเป็นรูปมือ ให้เราทราบว่าคลิกได้นะ และก็จะมีบางครั้งที่เราอยากให้เมื่อเอาเมาส์ไปชี้ที่ภาพ แล้วเป็นรูปมือ แต่ไม่สามารถจะเอาลิ้งก์ไปคร่อมภาพได้ ด้วยเหตุจำเป็นอะไรก็แล้วแต่

    READ MORE