Post archive

Tag: File Properties

  • FPDF

    FPDF บทที่ 9 การกำหนดคุณสมบัติของเอกสาร

    เอกสารใดๆก็ตาม ไม่ว่าจะเป็น word excel หรือ pdf เอง จะมีข้อมูลส่วนหนึ่งที่ติดตัวเอกสาร เพื่อเป็นตัวบ่งบอกเอกลักษณ์ หรือข้อมูล ของเอกสารนั้นๆ เช่น โปรแกรมที่ใช้สร้างเอกสารชิ้นนี้ขึ้นมา ชื่อผู้ผลิต คีย์เวิร์ดสำหรับการค้นหา เป็นต้น FPDF จะมีคำสั่งที่ใช้สำหรับกำหนดคุณสมบัติของเอกสาร 6 คำสั่ง SetAuthor SetCreator SetDisplayMode SetKeywords SetSubject SetTitle

    READ MORE