Post archive

Tag: Fug Fang Tangkhwa

  • Other

    Google Chart API บริการสร้างชาร์ทจากเฮียกู

    Google Chart API บริการสร้างชาร์ทจากเฮียกู   ไม่ต้องสนใจโค้ด ไม่ต้องเปลืองเนื้อที่เก็บโค้ด ไม่มีปัญหาเรื่องสร้างไฟล์ภาพไม่ได้ แค่คุณส่งข้อมูลมา เฮียกูจัดฮ่ายยยย….   jpGraph : ลำบากเรื่องคอนฟิก swf-xml chart : เมื่อคลิกที่ชาร์ท จะลิ้งก์ไปเว็บผู้เป็นเจ้าของ ถ้าไม่อยากให้มีลิ้งก์ ก็ต้องเสียตังซื้อ   นี่คือปัญหาของ ตัวสร้างกราฟยอดนิยม   แต่ของกูเกิลไม่เป็นอย่างนั้น และใช้งานง่ายมาก ลองคลิกที่ลิ้งก์นี้ดู   http://chart.apis.google.com/chart?cht=p3&chd=t:10.0,20.0,50.0&chs=450×200&chl=Fug|Fang|Tangkhwa       แค่ส่งข้อมูลบางอย่างไปให้กูเกิล กูเกิลก็จะส่งชาร์ทกลับมาให้ ตามข้อมูลที่ระบุ   ทีนี้เรามาดูกันว่า URL ด้านบนประกอบไปด้วยอะไรบ้าง   http://chart.apis.google.com/chart? : ระบุว่าจะใช้ Google Chart API   parameters :   cht=p3 cht : chart […]

    READ MORE