Post archive

Tag: ID

  • PHP

    ตัดเงินผ่านบัตรเครดิต

    ตอนที่ผมเขียนโปรแกรมใหม่ๆ สิ่งหนึ่งที่ผมคิดไม่ออกและคาดว่ามีแต่เทพจุติเท่านั้นทำได้ คือการเขียนโค้ดให้ตัดเงินผ่านบัตรเครดิต สิ่งที่คิดตอนนั้นคือเราจะต้องไปคุยกับธนาคาร เพื่อให้ธนาคารเปิดเผยข้อมูลแก่เรา รวมถึงยอมให้เราเชื่อมต่อเข้าไปยังฐานข้อมูลของธนาคารได้ ทั้งต้องรู้อะไรอีกไม่รู้ ถึงจะตัดเงินผ่านบัตรเครดิตได้ มันไม่รู้เพราะไม่รู้ พอไม่รู้สมองมันก็จิตนาการไปต่างๆนาๆ ว่าน่าจะอย่างนั้นน่าจะอย่างนี้ ยิ่งคิดยิ่งรู้สึกมันยากและมีความซับซ้อนสูงมาก แต่เมื่อผมมารู้ความจริง สิ่งที่เคยคิดว่าต้องเซียนเท่านั้นที่ทำได้ มันผิดหมด ผิดชนิดที่บอกได้คำเดียวว่าผิดชิบหาย อันที่จริงการตัดเงินผ่านบัตรเครดิต แม้แต่เด็กที่เพิ่งเขียน HTML ยังทำได้เลย

    READ MORE