Post archive

Tag: Marked Input Box

  • jQuery

    จัดรูปแบบเวลาด้วย Masked Input Plugin ปลักอินของ jQuery

    จากประสบการณ์การทำงาน เรื่องรูปแบบของข้อมูลนำเข้านี่ ถ้าเราต้องการจะให้เป็นไปอย่างที่ต้องการจริงๆ จะต้องบังคับรูปแบบเลยครับ แค่ขอร้องนั้นไม่พอ มีครั้งหนึ่งที่ผมเขียนฟอร์มมีช่องให้ป้อนเวลา ด้วยความขี้เกียจผมไม่ได้เขียนโค้ดบังคับรูปแบบ
    เพียงแค่เขียนไว้ข้างๆช่องรับข้อมูลว่า “กรุณาป้อนตามรูปแบบ 00:00 เช่น 15:30” ปรากฎว่าข้อมูลที่ได้มานั้นเป็น 15.00,7:5,15.00 AM มั่วไปหมด จะไปโทษผู้ป้อนข้อมูลไม่ได้ครับ เพราะบางทีเขาก็ป้อนตามรูปแบบที่เขาคุ้นชิน

    READ MORE