Post archive

Tag: optimize

 • PHP

  เทคนิค Optimize code PHP

  เทคนิคนี้ฝรั่งเขียนไว้ที่ http://www.wmtips.com/php/tips-optimizing-php-code.htm ผมเห็นว่ามีประโยชน์ต่อการจดจำไปปรับใช้ในโปรแกรมที่เราเขียนขึ้น ซึ่งผมจะหยิบเอามาเฉพาะข้อที่ง่ายต่อการทำ

  READ MORE
 • Wordpress

  wp-optimize เร่งสปีดให้เวิร์ดเพรส

  wp-optimize เป็นปลักอินที่ใช้สำหรับจูนฐานข้อมูลให้เร็วขึ้น โดยมันจะทำการลบเร็คคอร์ดที่ไม่จำเป็นในฐานข้อมูลทิ้ง และ optimize ฐานข้อมูล

  READ MORE