Post archive

Tag: Outgoing Server

  • Mac

    รับส่งจดหมายด้วย Mail.app

    การรับส่งอีเมล์ อ่านอีเมล์ของฝั่งวินโดว์เขามี Outlook เป็นเจ้าดั่งเดิมมาแต่โบร่ำโบราณมา ฝั่งของ Mac ก็มี Mail.app หากต้องการรับอีเมล์จาก hotmail หรือ gmail แบบ pop 3 ณ วันนี้ทำได้แล้วคร้าบบ ของฝั่ง gmail ได้มาก่อนหน้านี้นานแล้ว ส่วนฝั่งของ hotmail ไม่น้อยหน้า แต่มาช้ากว่าหน่อย พึ่งเปิดให้บริการเมื่อต้นปีนี้ มาดูวิธีเซตค่ากัน หัวใจสำคัญของการเซตค่ามีเพียง 4 ส่วนหลักๆ นั่นคือ 1. username ก็คือชื่ออีเมล์ของเราซึ่งมีชาติตระกูลเป็น @hotmail.com 2. password ของอีเมล์นั่นแหละ 3. Incoming Server: ใส่ค่านี้ลงไป pop3.live.com และ 4. Outgoing Server: ใส่ค่านี้ smtp.live.com ทีนี้มาดูแบบมีภาพประกอบกัน เพื่อให้ง่ายเข้ากว่าเดิม ก่อนอื่น เปิดโปรแกรม Mail.app ขึ้นมาก่อน แล้วไปที่ […]

    READ MORE